Rehabilitering

Rehabilitering

Manuell behandling


OMT är ett specialistområde inom Fysioterapi och innefattar en grundlig undersökning och fastställande av diagnos för att du ska få en långvarig effekt av din behandling.Vi behandlar både akuta och långvariga smärtproblem.


Behandlingen kan bestå av rörelseökande behandling (manipulering/mobilisering), motorisk kontroll träning, stabiliseringsträning. Du får alltid rådgivning och övningar för träning i förebyggande syfte.Egenträning


För att få en långvarig effekt kommer du få individanpassade övningar som du antingen genomför hemma eller på gym. De första övningarna är ofta lågbelastande rörelsekontrollträning och ökar succesivt i belastningsgrad till mer högbelastande träning. Ofta sker genomgången av övningarna i gymmet.


”Den bästa träningen är den som blir av ”


Graviditetsrelaterande besvär


Under en graviditet händer mycket i kroppen och det är vanligt att man upplever smärta kring länd-, bäcken och höfter.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Manuell behandling på Rörelse & Rehab
Graviditetsrelaterade besvär på Rörelse & Reahab